slo | eng

SROUG 2016 / Aljaž Mali

APEX Shared Components v1

Ako idemo u dokumentaciju proveriti šta su Shared Components, nalazimo sledeću definiciju: "Shared components can display or be applied on any page within an application." Ali kada se zapravo prijavimo u APEX i pogledamo Shared Components, možemo primetiti da ova definicija samo u određenoj (maloj) mjeri opisuje realno stanje.

Shared Components podeljene su u više paketa (Application Logic, Security, User Interface, ...) i baš za svaki od tih paketa mogli bi napraviti odvojeno predavanje pa čak i više njih.

Na predavanju ćemo se fokusirati na četiri oblasti:

  • Inovacije koje donosi verzija APEX 5.0;
  • šta je zapravo znači Shared (ko i gde se deli – to je moguče i van APEXa);
  • Pregled često previđenih komponenti (shortcuts, build options);
  • Upravljanje prevodima internih poruka koristeći aplikaciju APEX Text Messages.

 

pdf icon prenesi prezentacijo