slo | eng

/ mag. Sergej Rožman

Upravljanje čakalnih vrst / Queue Management

Ena od osnovnih nalog paketnih omrežij je učinkovita delitev omrežnih virov med komunicirajoče subjekte. V paketnih omrežjih komunikacijski toki med sabo namreč niso izolirani, ampak se potegujejo za skupne mrežne vire, kar zagotavlja njihovo boljšo izkoriščenost in s tem nižjo ceno komunikacijskih storitev.

 

pdf icon prenesi prezentacijo