slo | eng

SIOUG 2014 / Gregor Malenšek

Forms & Reports za razvijalce malo drugače

Na predavanju si bomo na primerih iz prakse pogledali, na kakšne načine si lahko pomagamo z javo pri razširjanju funkcionalnosti Oracle Forms in Reports.

Poleg tega si bomo še pogledali, kako lahko Forms aplikacijo vključimo v širše okolje. Konkretno si bomo pogledali integracijo z Apex-om.

Dobršen del bo namenjen tudi pastem in mogočim problemom, ki se pojavljajo pri uporabi tehnologij temelječih na javi.

Za konec bo predstavljen še predavateljev pogled in izkušnje ob prehodu iz Forms razvijalca na JFS tehnologijo.