slo | eng

Strežniki

Prilagodljivost

Večina strežnikov je namenskih in sestavljenih glede na želje in potrebe uporabnika. Izbor komponent je v veliki meri odvisen od zahtev po zmogljivosti in namembnosti strežnika. Upoštevajo se različni pomembni faktorji, ki jih skrbno proučimo. Najbolj pomembni faktorji so:

  • namen in želene funkcionalnosti strežnika,
  • število uporabnikov,
  • pričakovana rast števila uporabnikov,
  • dinamika sprememb funkcionalnosti strežnika,
  • želena razpoložljivost sistema,
  • pričakovani življenjski cikel pri uporabniku

Uporaba naprednih tehnologij

Medtem, ko se konkurenca oklepa "molznih krav", ki temeljijo na stari tehnologiji, Abakus plus stremi k uporabi novih tehnologij. S poglobljenim znanjem o delovanju komponent, protokolov in standardov ter spremljanjem izboljšav na področju strojne opreme, lahko vedno pričakujete optimalen izbor tehnologije, ki bo zadovoljila vaše digitalne potrebe. Pri sestavi strežnika skušamo v čim večji meri uporabiti tehnologije, ki ustrezajo odprtim standardom. To pomeni, da vaš strežnik ne bo "ujet" v past proizvajalca strojne opreme, kjer le-ta zaradi svoje zasnove in uporabljenih tehnologij namensko ne bo kompatibilna pri komunikaciji s strojno opremo drugih proizvajalcev strojne opreme.

Zanesljiva odzivnost servisne službe

Zavedamo se, da je učinkovitost in zanesljivost servisnih storitev prav tako del zanesljivosti delovanja strežniške opreme. Vedno držimo na zalogi strojno opremo, s katero lahko zagotovimo nadomestno opremo.

Reference