slo | eng

MediaWiki - na podatkovni zbirki Oracle

Nudimo cenovno ugodno WIKI gostovanje na naših strežnikih.

Obstaja nekaj deset različic programja Wiki, med katerimi je najbolj znan in priljubljen MediaWiki, ki med drugim poganja tudi Wikipedio.

MediaWiki uporabljamo tudi interno v podjetju. Pri uporabi smo opazili, da ne podpira podatkovne zbirke Oracle, zato smo podporo za to izdelali sami.

Prednosti izvedbe na zbirki Oracle:

  • integracija v obstoječe poslovno okolje,
  • enovito shranjevanje (backup) skupaj z ostalimi podatki,
  • zanesljivost (Oracle RAC, DataGuard)

Namembnost WikiMedie

  • izgradnja baze znanja, lahko skupne ali osebne - namesto pogostega "dokumentiranja postopkov, ki jih redkeje izvajamo, v zvezek",
  • učinkovito komuniciranje med izvajalci in uporabniki,
  • sodelovanje med različnimi izvajalci na projektih,
  • za pisanje dokumentacije in navodil za uporabo,
  • preprosto vodenje sestankov, sej in oblikovanje zapisnikov

Reference