slo | eng

Sistemska administracija

Danes pospešeno vstopamo v dobo, kjer so informacijske storitve na voljo kadarkoli in kjerkoli. Zagotovite si prednost pred konkurenco in se v čim večji meri osredotočite na lastno poslovno dejavnost. Ne glede na to, ali si lastite oziroma želite lastno infrastrukturo, gostovane storitve ali nekaj vmes, je Abakus plus pravi naslov za vas.

Na področju sistemske administracije se Abakus plus ukvarja s svetovanjem, načrtovanjem, integracijo, implementacijo in vzdrževanjem sistemskih storitev. S poznavanjem osnovnih gradnikov in principov visoke razpoložljivosti ter z večletnimi izkušnjami vam zagotavlja najbolj zanesljive rešitve informacijske podpore vašim poslovnim procesom. Abakus plus opravlja strokovne preglede in ocene obstoječih informacijskih infrastruktur ter oblikujemo priporočila za nadaljnji razvoj glede na rast in potrebe strank. Abakus plus ima dolgoletne izkušnje in reference z različnih tržnih segmentov, kot so bančni, zavarovalniški, proizvodni, storitveni, javni.

Redni pregledi sistemskih virov in storitev, ki jih je potrebno nadzirati v informacijskem sistemu, vzamejo precej časa. Abakus plus danes skrbi za prek 300 strežnikov in na tisoče storitev, ki jih zaganja več tisoč procesov. Procesi in storitve so medsebojno povezani in soodvisni. Da bi ponudili pro-aktivno spremljanje delovanja in tako še povečali zanesljivost in dosegljivost storitev je večina rednih pregledov avtomatizirana. S tem Abakus plus učinkovito prestreže in pravočasno sanira mnogo situacij, ki vodijo v kritično odpoved delovanja informacijskih sistemov.

Ponujamo sistemsko administracijo operacijskih sistemov, ki bazirajo na jedru Linux. Izkušnje in znanje na tem področju nabiramo že od leta 1991. Na sistemskem nivoju preferiramo odprtokodne standarde, storitve in programsko opremo, saj ta zagotavlja visok nivo integracije v poslovno okolje. Odprti standardi in vpogled v kodo programske opreme omogoča prilagajanje delovanja storitev potrebam celovitega informacijskega sistema organizacije. Slednje je temelj na katerem Abakus plus gradi lastne strojne in programske rešitve.

Glavne dejavnosti podjetja Abakus plus, s področja sistemskih storitev, so:

 • nadgradnje, migracije in posodobitve obstoječih operacijskih sistemov
 • različni nivoji in tehnologije virtualizacije
 • vzpostavitev visoko razpoložljivih sistemov
 • varnost in avtentikacija
 • zagotavljanje kontinuitete poslovanja
 • spletna infrastruktura
 • avtomatizacija obdelav dohodnih podatkov
 • avtomatizacija nadzora nad delovanjem strojne in programske opreme
 • avtomatizacija popisa komponent strežniške ter odjemalske opreme v mrežni infrastrukturi
 • izdelava strojne opreme glede na potrebe stranke
 • svetovanje pri prehodu na storitve v oblaku
 • vzpostavitev, administracija, diagnostika in odprava napak na mrežni infrastrukturi
 • lastne storitve v oblaku

(ključne besede: pki, ldap, kerberos, varnostne kopije, backup, redundanca, visoko razpoložljivi sistemi, nfs, samba, webdav, aplikativni, spletni, bazni, poštni strežik, virtualizacija, oracle, mysql, postgresql, kvm, xen, vm, virtualbox, xenserver, ovirt, rhev, rhel, centos, ubuntu, debian, sles, ha, pacemaker, heartbeat, ocfs2, gfs2, ceph, 802.1, rfc, vpn, radius, ethernet, infiniband)

Reference