slo | eng

Arbiter

Podjetja v dandanašnji neobvladljivi množici informacijskih sistemov vse večjo pozornost posvečajo varovanju podatkov. Zadovoljiv sistem varovanja je tako eno ključnih orodij pri poslovanju. Nemalokrat se namreč zgodi, da pomembne zaupne informacije uhajajo v javnost, kar načenja ugled podjetja. Največjo nevarnost pri tem predstavljajo zunanji nepooblaščeni vdori in prekoračitve oziroma zloraba pooblastil zaposlenih notranjih uporabnikov.

Podjetje Abakus plus je za vodenje revizijske sledi in beleženje vpogledov v podatke razvilo orodje Arbiter. Arbiter razkrije, kdo in kdaj je pregledoval ali spreminjal varnostno občutljive podatke oziroma izvajal na sistemu nedovoljene posege.

Revizijske sledi so postale nepogrešljiv pripomoček revizorjev in varnostnih inženirjev. Z uporabo revizijskih sledi se revizorji prepričajo v pravilnost delovanja in varnost sistema. Nadzor je uspešen, kadar so revizijske sledi kakovostne in če so podatki o iskanem dogodku enostavno dostopni z enega mesta. Prav to omogoča Arbiter s konsolidacijo revizijskih sledi iz različnih aplikacij in različnih podatkovnih zbirk.

Arbiter konsolidira revizijske sledi različnih aplikacij, ki se lahko izvajajo v eni sami ali v več različnih podatkovnih zbirkah. Arbiter zbira podatke o revizijskih sledeh na podatkovnih zbirkah brez posegov v aplikacije. Omogoča tudi sledenje spremembam podatkov v aplikacijah, ki same po sebi sledenja ne podpirajo.

Z orodjem Arbiter se zabeležijo vse akcije, ki so se zgodile ob nekem dogodku. Akcije so lahko prijava v sistem, spreminjanje podatkovne strukture, spreminjanje podatkov in vpogledi vanje. Z nastavitvijo sistema alarmiranja orodje Arbiter tudi proaktivno zaznava in nemudoma poroča o nedovoljenih vpogledih in spremembah podatkov.

Reference

Dokumentacija / naslov Oblika
Uporabniški priročnik .html(en) | .pdf(en)
Hiter začetek .pdf | .pdf(en)
Administracija .pdf
Obvestilo za vzdrževalce .pdf