slo | eng

Amon

Orodje za centraliziran nadzor in popis večjega števila strežnikov. Za vsak strežnik je zabeležena programska ter strojna oprema. Za vsak strežnik aplikacija tudi prikaže spisek zaznanih napak (npr. da zmanjkuje prostora na disku ali pa da se je neka nočna obdelava končala z napako).

Orodje omogoča tudi centralizirano administracijo Oracle Database programske opreme – med drugim tudi konfiguracija in nadzor varnostnega kopiranja in standby zbirk podatkov.

Poleg naštetega to orodje beleži tudi dnevnik opravil, tako da imamo za vsak strežnik podatek kdo je kdaj na njem kaj delal (npr. ko so bile izvede nadgradnje ali odpravljena določena napaka).

Reference

Dokumentacija / naslov Oblika
Agent Guide (eng) .html(en) | .pdf(en)
License Policy (eng) .html(en) | .pdf(en)
Licenčna politika .html | .pdf